Jouw persoonlijke advies

Hartelijk dank voor het gebruik van de Privacy Proof Scan! Je bent er zeker van dat jouw organisatie geen persoonsgegevens verwerkt. Dit betekent dat de AVG geen verplichtingen voor jouw organisatie met zich meebrengt. Twijfel je toch nog, neem dan gerust contact met ons op.


De Privacy Proof Scan

Vanaf 25 mei 2018 treedt de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) - of in het Engels de General Data Protection Regulation("GDPR") in werking. De kans is groot dat jouw organisatie persoonsgegevens verwerkt, zodat ook jouw organisatie vanaf die datum aan de verplichtingen uit de AVG moet voldoen. De AVG legt, meer dan de huidige Wet bescherming persoonsgegevens die tot 25 mei 2018 van toepassing is, de verantwoordelijkheid voor het beschermen van persoonsgegevens bij organisaties zelf, ook indien je daarvoor een derde partij hebt ingeschakeld.

Met deze Privacy Proof Scan van De Koning Vergouwen Advocaten kun je aan de hand van jouw input op een aantal vragen bekijken of jouw organisatie op de belangrijkste punten van de AVG privacy proof is. Dit is belangrijk. De toezichthouder op dit gebied, de Autoriteit Persoonsgegevens, kan hoge boetes opleggen indien je niet voldoet aan de AVG. Deze boetes kunnen oplopen tot € 20 miljoen of 4 % van de totale jaaromzet van jouw organisatie. Weet je zeker dat jouw organisatie aan de belangrijkste verplichtingen voldoet onder de AVG?

Wil je jouw persoonlijke advies teruglezen?

De scan kost je 2 minuten!


Verwerkt jouw organisatie persoonsgegevens?

Je hebt aangegeven dat jouw organisatie geen persoonsgegevens verwerkt. Dit zou jouw organisatie een uitzondering maken, omdat bijna in alle organisaties persoonsgegevens worden verwerkt. Weet je zeker dat jouw organisatie geen persoonsgegevens verwerkt?

Heeft jouw organisatie meer dan 250 personen in dienst?

Verwerkt jouw organisatie alleen op incidentele basis persoonsgegevens?


Verwerkt jouw organisatie bijzondere categorieën van persoonsgegevens en/of strafrechtelijke persoonsgegevens?


Is er een partij, anders dan jijzelf, die ten behoeve van jouw organisatie persoonsgegevens verwerkt (een verwerker)?


Is een schriftelijke verwerkersovereenkomst gesloten tussen jouw organisatie en (alle) verwerker(s)?


Voldoen de verwerkersovereenkomst(en) aan de verplichtingen die uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming voortvloeien?


Heeft jouw organisatie een privacybeleid?


Wordt het privacybeleid voldoende nageleefd en is er voldoende toezicht op deze naleving?


Zijn de betrokkenen ervan op de hoogte gesteld dat jouw organisatie hun persoonsgegevens verwerkt?


Is jouw organisatie aan te merken als een overheidsinstantie of -orgaan?


Is de verwerking van persoonsgegevens één van de kernactiviteiten van jouw organisatie?


Observeert/monitort jouw organisatie op grote schaal, regelmatig en stelselmatig betrokkene(n) als gevolg van de verwerkingen?


Jouw persoonlijke advies

Bedankt voor het invullen van de Privacy Proof Scan! Hierbij ontvang je jouw advies op basis van de door jou ingevulde antwoorden in de Privacy Proof Scan. Met de Privacy Proof Scan krijg je een eerste indruk van de verplichtingen die uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming op jouw organisatie van toepassing zijn en die op 25 mei 2018 in werking zal treden. Mocht je nog vragen hebben over dit advies of andere vragen betreffende privacy dan kun je met één van de advocaten van ons Privacy Team contact opnemen. We zijn benieuwd naar je vragen en ervaringen!

Cookie- en/of Privacystatement

Intern Privacybeleid

Verwerkersovereenkomst

Geen verwerkersovereenkomst

Registerplicht

Geen Registerplicht

Functionaris voor de gegevensbescherming

Inhoud register van de verwerkingsactiviteiten

Graag stellen wij ons tot slot nog even voor.

Ons kantoor bestrijkt veel rechtsgebieden. Naast onze expertise op Privacy- en ICT-recht hebben wij bijvoorbeeld specifieke kennis op de gebieden: contractenrecht, vennootschapsrecht, arbeidsrecht, bestuursrecht en strafrecht. Wij staan partijen bij die opereren in de zorg, welzijn, kinderopvang, media, marketing & communicatie, vastgoed, uitzendwezen en de cao-controle. Onze advocaten staan in deze branches bekend als nuchtere experts en fungeren tevens als klankbord. Een persoonlijke, informele sfeer is nog steeds ons handelsmerk.

Nieuwsgierig?

Neem gerust contact met ons op!


Wil je jouw persoonlijke advies teruglezen?

Ja, ik wil graag op de hoogte blijven van de blogs van De Koning Vergouwen advocaten!


Disclaimer

Contact

 • Sophialaan 33
  1075 BL Amsterdam
 • +31 (0) 20 676 25 00
 • piketnr. +31 (0) 6 31 99 25 30
 • +31 (0) 20 471 4443
  • google plus
  • twitter
  • facebook

Click to open a larger map